Smeštaj - :: HOTEL KOLIBA GRZA :: Dobro doli! ::

Idi na sadržaj

Koliba se sastoji od novoizgrađenog dela smeštajnog kapaciteta, od kojih su dva apartmana i 29 jednokrevetnih, dvokrevetnih, i trokrevetnih soba. U okviru Kolibe je i depadans koji ima 26 dvokrevetnih, trokrevetnih i višekrevetnih soba, kao i učionicu sa potrebnom opremom za odvijanje nastave.  Ovaj deo je pogodan za organizaciju grupnih ekskurzija, rekreativne nastave i smeštaj raznih radnih, omladinskih tj školskih organizacija.

CENOVNIK/PRICE LIST HOTELA “KOLIBA” l Preuzmi l


HOTEL KOLIBA NA GRZI
V.J.R DOO - HOTEL KOLIBA GRZA
           Sedište: Grza, Paraćin              
Zaječarski put bb,
35255 Donja Mutnica - kod Paraćina
+ 381 35 540 440,  + 381 69 154 0 440
 Copyright © 2018 Hotel "Koliba". Sva prava zadržana.  
Nazad na sadržaj